Hva er et aksjefond?

ovalpfanze

Hvis man har sparepenger til overs eller ønsker å spare til pensjonen, så får man ofte høre at man bør sette pengene i et aksjefond. Dette er absolutt ikke noen dårlig idé, men før man begir seg ut i den verden bør man være klar over hva et aksjefond egentlig er. Et aksjefond kan på mange måter ses på som et «spleiselag» mellom mange investorer som ønsker å investere pengene i aksjemarkedet, men som selv ikke er kompetente nok til å vurdere hvilke aksjer som er minst risikofylte.

Dette er et aksjefond

Et aksjefond er en av fire deler i et verdipapirfond, og eksisterer utelukkende for at man skal kunne investere i aksjer uten å ha kunnskaper på hva man bør investere i. Dette er det et mer kompetent selskap som tar seg av, slik at det er forholdsvis liten risiko med å investere i slike fond. Når du investerer penger i et aksjefond så blir de en del av den «store kaka» sammen med investeringen til mange andre, og så blir de forvaltet av et eksternt selskap. Målet er at man skal tjene mer enn hva man gjør ved å ha pengene i banken.

Et aksjefond har en regel om at minst 80 prosent av de midlene som spyttes inn i fondet skal investeres i aksjemarkedet. Det finnes mange forskjellige aksjefond man kan investere i, og man kan sortere ut etter både bransje og nasjon.

Hvor mye kan man tjene i et aksjefond, og hva er risikoen?

Akkurat hvor stor den økonomiske gevinsten blir, avhenger av hvor tålmodig man er. Som regel kan man ikke forvente å tjene noe særlig med mindre man setter av minst fem år til at aksjene skal vokse. I tillegg vil det naturligvis også avhenge av hvor mye du spytter inn. Historisk sett har man opplevd rundt 10 prosent avkastning ved å investere i aksjefond, men det kan bli både lavere og høyere. Det spørs rett og slett på om aksjene blir forvaltet og investert på riktig måte.

Men på generelt grunnlag så sier man risikoen ved å investere i aksjefond ikke er alt for stor, selv om den er større enn de andre fondstypene som man kan investere i. Mange mener også at det er mindre risikabelt å investere i internasjonale aksjefond med store selskaper der aksjeverdien holder seg forholdsvis stabil. Husk at det er viktig å ikke få panikk og «hoppe av» etter kort tid, for som vi nevnte tidligere, så er en investering i et aksjefond noe man gjør over et langt tidsrom.

Fem anbefalte norske aksjefond

Selv om et aksjefond har gjort det bra de seneste årene, så er ikke dette en garanti for at det vil gi like høy avkastning de kommende årene. For de som investerer pengene i aksjefondet kan godt bomme på investeringene fremover, selv om de har lyktes tidligere. Uavhengig av dette skal vi se på de fem norske aksjefondene som hadde høyest avkastning i 2014, ifølge SmartePenger.no, og det kan være en inngangsbillett for deg som ønsker å begynne sparing i aksjefond.

  1. Alfred Berg Gambak – 26,76% avkastning (minsteinnskudd 25 000kr)
  2. Handelsbanken Norge – 22,35% avkastning (minsteinnskudd 1 000kr)
  3. Alfred Berg Aktiv – 19,09% avkastning (minsteinnskudd 25 000kr)
  4. Landkreditt Utbytte – 19,07% avkastning (minsteinnskudd 300kr)
  5. Omgea Investment Fund A – 18,07% avkastning (minsteinnskudd 100 000kr)

 

Se også:

https://www.finansportalen.no/plassere-penger/aksjefond/